Bibliografi

Stamtavler:

Stamtavle over Bjerre-Slægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro 1600 - 1900, trykt som manuskript for venner 1902, 66 sider. Mads B.Bjerre, Gravers Graversen og Bertel Bjerre (Stamtavle 1902).

Stamtavle over Bjerre-Slægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro. Anden udgave, udgivet af Bjerre-Slægten 1948. 284 sider. Tilrettelagt af Thorv. Lodberg (Stamtavle 1948).

Stamtavle over Bjerre-Slægten. Tredie udgave, udgivet af Bjerre-Slægten 1978. 574 sider. Tilrettelagt af Frits Bjerre og Rigmor Lillelund (Stamtavle 1978).

Årsskrifter:

Bjerreslægtens Brevdue, 1903. Red: Markus Bjerre, Venø, 24 sider.

Bjerreslægtens Brevdue, 1947. Siden da er Brevduen udkommet hvert år til jul, ca. 50 sider.

Vor Julehilsen. Fra og til Lomborg Skole. Trykte udgaver 1905, 06, 07, 12, 23, 24 og 1925.

Om slægten:

Litteratur om slægten

Bertel Bjerre og Mariane Dalgård: Nogle træk om Jacob Bjerre og Ane Marie i Nissumby. Trykt som manuskript for venner, 1903. 84 sider (Nogle træk).

Markus Bjerre og H.P. Hansen: Bonde og handelsmand, af Jens Sandholms Optegnelser. Danmarks Folkeminder nr. 56. 166 sider. Munksgård 1948 (Sandholm).

Markus Bjerre: Nissumbysønnerne og deres hjem. 74 sider. Særtryk 1965.

Niels J. Bjerres Optegnelser, 1902. Brevduen 1960. "Niels i England. Om kreaturkommissionær Niels Bjerre i Newcastle".

Esben Graugaard, s.20-33 i FRAM. Fra Ringkøbing Amts Museer 1993.

J. Lumholdt Hansen: Pastor Bertel Bjerre, Taars. 45 sider. Eget Forlag 1947.

Poul Uttenreitter: Maleren Niels Bjerre. Udgivet af Kunstforeningen 1949. 228 sider.

Min vej til præstegerningen. Redigeret af Orla Møller, De unges forlag 1956. Siliam Bjerre s.33-52.

Mads Hillersborg: Ad vore vante veje. Forlaget Bogtrykkergården, Struer 1980. 83 sider.

Dagny Bjerre Kallesøe: En gammel Bjerrepiges erindringer. Susgårds boghandel, Lemvig 1996. 52 sider.

Andre skrifter:

De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder v. Asger Højmark og Uffe Hansen. A.C. Normanns forlag 1944. 505 sider.

Holstebro Valgmenighedskirke 100 år. 1985. Ved Rigmor Lillelund, Schultz-Jakobsen og Bojsen-Møller. 148 sider.

Ellen Agergaard m.fl.: Det grundtvigske islæt i Gudum. 167 sider. Eget forlag 1986. 168 sider.

Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening 1886-1911. Et festskrift. 71 sider. Holstebro 1911. Bl.a. om RAV og Mads B. Bjerre.

Henning Ringgaard Lauridsen: Folk i bevægelse. Folkelig vækkelse, politik og andelsfællesskab i Nordvestjylland. Dalhus forlag, 1986. 218 sider.

Ellen Damgaard: Lemvig. Langt væk? - fra hvad? Lemvig Museum 1991. 29 sider.

Esben Graugaard og Rigmor Lillelund: Naur Sogn 1600-1900. Holstebro Museum 1992. 344 sider.

Esben Graugaard og Rigmor Lillelund: Omkring St. Bjerre i Sir i 17- og 18-årene. Manuskript, 8 sider. 1997.

Hans J. Worsøe: Kend dine rødder. Politikens forlag 1987. 216 sider.

Knud Rygård: Slægtsforskerens opslagsbog. Tåstrup 1992.

 

Billedfortegnelse

At skrive en krønike

"Min mor", maleri af Agnete Bjerre.

Original indbydelse til festen i 1898. Slægtens arkiv.

De første slægtled

Det kongelige Videnskabernes Direction ved rigtig landmåling år 1800.

Oversigt, 1.-5. slægtled v. Agnete Bjerre.

Christen Jacobsens bibel. Fot. Richard Nielsen

Jacob i Nissumby

Ane Marie og Jacob Bjerre, tegnet af Niels Bjerre 1898.

Gården "Nissumby" ca. 1900.

Jacob Bjerre, tegnet af Achton Friis.

Jens Sandholm

Jens Sandholm, tegnet af Niels Bjerre 1898.

"En drift kvæg", tegnet af Th.Vilhelm Petersen (Holstebro Museum).

Den vestlige del af stuehuset i Overgård. Fra "Nogle træk" s. 23 Kortudsnit. Se ovenfor s. 13.

Jens og Mette. "Bonde og handelsmand" s. 111.

Degnefamilien i Lomborg

Bertel og Kathrine, tegnet af Niels Bjerre, 1898.

Bjerre-Slægtens bopladser. Stamtavlen s. 510.

Degnefamilien. Stamtavlen s. 107.

Store Mads i Store Bjerre

Mindesten for Mads B.Bjerre. Fot. Richard Nielsen.

Naur-Sir Skytteforening 50 år (Lokalhistorisk Arkiv, Holstebro).

RAV-butik. Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening 1911, s. 72.

Festen i St.Bjerre 1898

Maren og Mads Bjerre, tegnet af Niels Bjerre, 1898.

Gruppebillede fra Bjerrefesten på "Store Bjerre" 1898.

Fot. C. Hadrup, Skive.

Hvad de troede på

N.F.S. Grundtvig, olietryk. Fot.Agnete Bjerre.

Holstebro Valgmenighedskirke. Postkort.

Brevduen 1903

Brevduen 1903. Slægtens arkiv.

Brev fra Lomborg. Slægtens arkiv.

Sønderskov, Venø. Rejsefotograf fra Struer.

Erindringer 1

Pigegymnastik (Kristen Bjerre).

Familiefest i Kviesgård-familien.

De tre Bjerremalere

Niels Bjerre: Harboøre. Guds børn. Farvegengivelse.

Jens Vige: Niels Bjerre. Tegning.

Niels Bjerre: Ved Engbjerg kirke. Farvegengivelse.

Niels Bjerre: Højskolens foredragssal, Sorø. Farvegengivelse.

Kristen Bjerre: Stuen i Kviesgård. Farvegengivelse.

Kristen Bjerre: Selvportræt.

Kristen Bjerre: Familie omkring bordet. Farvegengivelse.

Kristen Bjerre: Den jyske bevægelse. Farvegengivelse.

Kristen Bjerre: Køkkenet i badehotellet.

Agnete Bjerre: Pige på grøn mark. Farvegengivelse.

Kristen Bjerre: Bovbjerg Klint.

Aakjær og Bjerreslægten

Solvejg Bjerre, Jenle 1997. Fot. Agnete Bjerre.

Aakjær, tegnet af Kr. Bjerre. Efter originaltegning.

Aakjær ved skrivebordet på Jenle.

Ved Skjoldborgs 60 års fødselsdag.

Fem søskende til Amerika

Juleaften i Nebraska.

Jens Globetrotter

Jens Bjerre og aboriginals i Australien 1953.

Prins Henrik og Jens Bjerre i Eventyrernes Klub 1998.

Hvor står vi nu

14 artikler med forfatter-fotos.

St.Bjerre, tegning, Vagn O. Bjerre.

Slægtsforeningen

Bovbjerg Badehotel. Postkort.