At skrive en krønike

Din egen dag er kort, men slægtens lang.
Aakjær

Slægts- og kulturhistorie

Slægts- og kulturhistorie har i vore dage fået en renæssance, måske fordi nutidens hæsblæsende tempo skaber et behov for fordybelse og for at finde kontinuitet og sammenhæng i livet.

Der er et utal af slægter i Danmark, og nogle af dem har papir på forfædrene helt tilbage til Gorm den Gamle! Det har Bjerreslægten ikke, og vi får det heller ikke, med mindre der en dag bliver fundet en ætling fra en adelsslægt blandt vore forfædre. Men vor slægt er interessant på anden vis. På grund af sin tidlige organisation og de mange aktiviteter, såsom stævner, stamtavler og "Brevduer", og i kraft af den folkelige dynamik der er blevet udfoldet, har der været et sammenhold iblandt os, som er usædvanligt.

Det første Bjerrestævne fandt sted i 1898 på slægtsgården Store Bjerre i Sir ved Holstebro. Et sådant 100-år må fejres, og bestyrelsen for slægten besluttede at udsende en bog, "En vestjysk Bondeslægt. Bjerreslægtens Krønike", hvor vi har søgt at anlægge en lidt bredere vurdering, så "En vestjysk Bondeslægt" også bliver et stykke almen kulturhistorie.

Bogen henvender sig således ikke kun til "Bjerrer", men til alle, der har interesse i den udvikling i Danmark, der forvandlede almuen til en handlekraftig og medskabende befolkning, noget af det mest skelsættende i enhver slægts og ethvert lands historie.

Den mytiske moder

Malerinden Agnete Bjerre, Min mor, 1954

Indholdet

Fire forhold bestemmer indholdet af bogen

Der er stof til mindst én bog til, f.eks. om udviklingen i 1900-tallet!

Vi vil gerne sige mange tak til dem, der har bidraget med kapitler eller "udtalelser" til denne bog.

En særlig tak for råd og vejledning vil vi rette til museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum, slægtsforsker Rigmor Lillelund, Naur, og museumsinspektør Ellen Damgaard, Lemvig Museum.

Agnete og Svend Erik Bjerre