Indledning

Om bogen og Web-udgivelsen

Vi er Bjerrer

Vi er Bjerrer

Mel.: Jeg er havren.

Vi er Bjerrer, vi har let til vand,
mange af os er sin kones mand.
Vi kan holde fri og tage fat,
vi kan sige kloge ord og pjat.

Vi kan godt li' både smør og æg,
Gimlegjald og gamle Grundtvigs skæg,
dans og sang og bragesnak og grin,
stude, poesi og børn - og svin.

Efter foredrag vi gik på rov,
hørte taler til vor ende sov.
Hjemad gik vi med beriget sjæl,
allermest dog når vi talte sæl.

.................

Tre børnebørn fra Sandholm

 

Bjerre-fest på Bovbjerg 1930.

 

Om bogudgivelsen

Udgivet af Foreningen Bjerreslægten i anledning af 100-året for det første Bjerrestævne i 1898.

Landkortene i kapitlet: "De første slægtsled" og "Jens Sandholm" er gengivet med tilladelse fra Kort & Matrikelstyrelsen (1193 886)

Tak til Kristen Bjerres arvinger, fordi vi uden beregning har kunnet reproducere hans malerier.

En vestjysk bondeslægt er udgivet med støtte af Rockwool Fonden og Bjerrefonden.

Forlaget Buch 1998
Prepress og tryk: Buch's Grafiske, Randers.

© Agnete og Svend Erik Bjerre

ISBN 87-90223-12-8

Køb bogen

Pris kr. 275,- inkl. forsendelse

"En vestjysk bondeslægt. Bjerreslægtens krønike",
forfattere Agnete og Svend Erik Bjerre. 1998,
240 sider, 275 kr. Forlaget Buch.

Henvendelse: Bent Bjerre (1378). Kasserer. Tlf.: 36 30 43 45,
Lindeskellet 14, 2000 Frederiksberg.
E-mail: kronike@bjerre.net.
Giro: 806-6922.

Om Web-udgivelsen

Denne Web-udgivelse indeholder hele bogen "En vestjysk bondeslægt".

Der er sandsynligvis ikke mange, som vil ønske at læse bogen på skærmen, og web-udgaven er også kun tænkt som en appetitvækker og et supplement til bogen:

I Web-udgaven kan den nye læser hurtigt finde spændende historier, der giver lyst til yderligere fordybelse i bogen. Og når man læser bogen kan web-udgaven bidrage til at læseren bevarer et vist overblik - specielt hvad angår de mange navne.

PS: Noterne er ikke opdateret med henblik på Web-udgaven, og de er i en del tilfælde misvisende i denne sammenhæng. I en fremtidig udgivelse vil vi muligvis udnytte mulighederne for registre, krydsreferencer og links til andre informationskilder.

Kommentarer til Web-udgaven til niels@bjerre.net

Se i øvrigt kolofonen

Svaneke 31. maj 2000.
Niels Bjerre